Loading...

Donation and Donation Guide

News, important announcements, rules of all realms and forums and download links.
User avatar
Moser
[WAT] WotLK Admin Team
Posts: 263

Donation and Donation Guide

Post#1 » Tue Oct 10, 2017 6:50 pm

Donation - English version

SPOILER: [+] UKÁZAT
Donation

Dear players, if you are satisfied with our service and would like to help us financially, use the option of voluntary donation for server maintenance, which isn't cheap. Voluntary donations are your option to get our virtual currency "Deffender coin", that will allow you to buy many great things to upgrade your characters ingame.
Donations help maintain, improve and expand server and its services. Financial support to the server is voluntary and irreversible and the only rewards you will get for it are those offered by our server. Choose donation amount so that it doesn't cause you existential crysis.
All donations are well registered and none of private data about you is available for third parties, the exception might be in case of investigating a crime by czech police.
We thank everyone who decided to support us, we greatly appreciate your donations.
If you have any questions related to financial donations aim them to main administrator to
(Email:
donate.deffender.eu@gmail.com)

Premium Membership

You can also get a permanent premium membership using one-time donation. The premium membership gives you all the features listed below.

• Access to all Teleporter options
• All flight paths unlocked (with command .flightpath)
• Being skipped when deleting inactive characters
• Premium gift pack to character of your choosing
(Companion pet, Mount, Tabard of the Defender, 5x Transmog tokens)

Donation Methods

Currently we support only donations through PayPal services. If you have any questions related to donation methods aim them to main administrator to e-mail: donate.deffender.eu@gmail.com.
Keep in mind that transactions can take up to 5 days. Virtual currency won't be added to your account until the transaction is completed and confirmed.

Sent payments without account information (in note or message for recipient) are considered as anonymous donations, which are voluntary and irreversible without any reward.
Start with logging to your account at our homepage http://www.deffender.eu. After logging to "My account" you can click on Donate, where you will find all information about payment methods.

: [+] UKÁZAT
Image

Donation - Česká verze

SPOILER: [+] UKÁZAT
Donation

Vážení hráči, jste-li s našimi službami spokojeni a chtěli byste nám finančně vypomoci, využijte možnosti dobrovolného příspěvku na provoz serveru, který stojí ročně nemalé peníze. Dobrovolnými příspěvky máte možnost získat naší virtuální měnu „Deffender coin“, která vám umožní in-game zakoupit mnoho skvělých věcí a vylepšit tím vaše postavy.
Dary pomáhají udržovat, zlepšovat a rozšiřovat server a jeho služby. Finanční podpora serveru je dobrovolná a nevratná a nelze za ní požadovat jakoukoliv náhradu (odměnu), mimo ty, které náš server nabízí. Zvolte výši příspěvku tak, aby pro Vás tato částka nezaznamenala existenční problémy.
Veškeré dobrovolné příspěvky jsou řádně evidovány a informace o vašich osobních datech nejsou poskytovány třetím osobám, výjimku tvoří spáchání trestního činu. Veškeré finanční prostředky získané z dobrovolných příspěvků jsou použity na provoz a rozvoj projektu Deffender.eu.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli náš projekt podpořit. Velice si vašich příspěvků vážíme.
Jakékoliv dotazy týkající se finančního příspěvku směřujte hlavnímu administrátorovi do
(Email:
donate.deffender.eu@gmail.com)


Premium Membership

Také můžete získat permanentní prémiové členství, za zaslaný dar, pro zpřístupnění všech výhod a funkcí, které prémiové členství nabizí.

• Zpřístupněný „Deffender teleporter“
• Zpřístupněný líták po celém světě (taxi) (příkaz .flightpath)
• Vyloučení z vyčištění databáze neaktivních účtů
• Dárek za VIP členství
(Companion pet, Mount, Tabard of the Defender, 5x transmog tokens)

Donation Methods

V současné době podporujeme pouze dary prostřednictvím služby PayPal. Jakékoliv dotazy týkající se způsobu plateb směřujte hlavnímu administrátorovi do soukromé zprávy (Email: donate.deffender.eu@gmail.com)
Nezapomeňte, že převody mohou trvat až 3-5 dní. Virtuální měna nebude na váš účet přidána, dokud nebude transakce zpracována a v pořádku přijata.

Odeslané dary bez údajů (vyplněné poznámky nebo zprávy pro příjemce) jsou brány jako finanční anonymní podpora serveru, která je dobrovolná a nevratná a nelze tudíž za ní požadovat jakoukoliv náhradu včetně těch, které server za podporu nabízí.
Začněte tím, že se přihlásíte na naší domácí stránce http://www.deffender.eu. Po lognutí do sekce „My account“ můžete kliknout na Donate, kde najdete všechny potřebné informace.

: [+] UKÁZAT
Image


Image

User avatar
Moser
[WAT] WotLK Admin Team
Posts: 263

Re: Premium VIP Membership and Donation Guide

Post#2 » Tue Oct 10, 2017 7:56 pm

Donation Guide - English version

SPOILER: [+] UKÁZAT
PayPal

Donations via PayPal (faster): click on the item you want as donation reward to your account,
your selected item will be displayed with button donate, that will redirect you to the PayPal page with pre-created data, so you do not need fill anything, just submit your donation.

Donation Guide - Česká verze

SPOILER: [+] UKÁZAT
PayPal

Donations via PayPal (rychlejší verze): klikněte na položku, která vám bude dána jako odměna za darování,
zobrazí se vám vámi vybraná položka s tlačítkem PayPal, které po jeho kliknutí vás přesměruje na PayPal stránku s již předvytvořenými údaji, takže nemusíte nic vyplňovat, jen potvrdit darování.


Image

User avatar
RiX
Game Master
Posts: 125
Contact:

Re: Premium VIP Membership and Donation Guide

Post#3 » Fri Oct 13, 2017 5:17 pm

Donate Vendor Locations

Dalaran
SPOILER: [+] UKÁZAT
Image

Orgrimmar
SPOILER: [+] UKÁZAT
Image

Stormwind City
SPOILER: [+] UKÁZAT
ImageReturn to “Server Info, Rules & Downloads”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


Login  •  Register